Skatt

Convensia har ett nära samarbete med ett antal skattejurister för att vi ska kunna tillgodose våra kunders behov. Convensias styrka är att kunna erbjuda en mer personlig kontakt mellan rådgivare och kund. Skattejuristerna är ofta specialiserade inom olika områden. Genom vårt nätverk kan vi hänvisa till den vi bedömer har bäst erfarenhet inom den aktuella frågan.

Vi kan bland annat
hjälpa till med

 • Arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, förmåner och pensioner såväl inom som utom Sverige
 • Byte av företagsform
 • Fåmansbolagsregler
 • Företagsbeskattning, svensk och internationell
 • Företagsomstruktureringar
 • Kapitalbeskattning
 • Köp och försäljning av bolag
 • Mervärdesskatt, svensk och internationell
 • Personbeskattning, svensk och internationell
 • Rådgivning och biträde vid skatterevision
 • Ägarförändringar