Convensia Revision

Convensia Revision är ett revisionsbolag med mångårig erfarenhet av revisionsbranschen. Vår affärsidé är att med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda våra kunder ett brett utbud av produkter. 

REVISION I SKATT I KONSULTATION

Med mångårig erfarenhet av revisionsbranschen hjälper vi våra kunder med allt inom ekonomi

Den affärsmodell som stödjer vår affärsidé är uppbyggd kring tre hörnstenar: kunder, medarbetare & produkter. Kontakta oss gärna! 

Revision

Basen för våra produkter är revision vilket därför naturligt står för merparten av de tjänster som vi levererar. Revisionen är den del som för en del företag/organisationer krävs enligt lag eller avtal.

Skatt

Convensia har ett nära samarbete med ett antal skattejurister för att vi ska kunna tillgodose våra kunders behov. Convensias styrka är att kunna erbjuda en mer personlig kontakt mellan rådgivare och kund.

Konsultation

Utöver revision kan vi hjälpa till med en rad andra tjänster som bland annat: bokslut, koncernbokslut, upprättande av årsredovisningar, deklarationer, utformning av resultatrapporter, budget och likviditetsplanering mm.

Vår framtidsvision

Vi vill fortsätta att växa genom egen kraft och vara en konkurrenskraftig byrå med inriktning på ägarledda företag. Vi vill vara en trivsam, utvecklande revisionsbyrå med hög kvalitet och stort engagemang. 

Frågor? Kontakta oss gärna, vi hjälper dig!