Convensia Revision

Företaget

Convensia Revision startades 2009. Vi sitter i ljusa fräscha lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Convensia Revision är ett revisionsbolag med mångårig erfarenhet av revisionsbranschen. Vår affärsidé är att med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda våra kunder ett brett utbud av produkter.

Den affärsmodell som stödjer vår affärsidé är uppbyggd kring tre hörnstenar:

  • Produkter
  • Medarbetare
  • Kunder

Vår breda produktbas hjälper till att stimulera och utveckla medarbetarna. Våra medarbetare skall med hjälp av produkterna kunna producera och leverera bra tjänster till kunderna. Kunderna ser i sin tur löpande till att våra produkter vidareutvecklas genom feedback och krav.

Framtidsvision

Vi vill fortsätta att växa genom egen kraft och vara en konkurrenskraftig byrå med inriktning på ägarledda företag. Vi vill vara en trivsam, utvecklande revisionsbyrå med hög kvalitet och stort engagemang.

GDPR

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Här kan du läsa mer om hur vi som revisionsbyrå behandlar dina personuppgifter.