Frågor och svar

När ska jag lämna materialet?
Bokslut är ”färskvara”. Det blir sällan bättre av att man drar ut på tiden. För det mesta behöver man dock vänta ungefär en eller två månader så att man säkert fått alla leverantörsfakturor som kan tillhöra räkenskapsåret.

Finns det någon gräns för hur sent man kan lämna materialet för revision?
Enligt årsredovisningslagen ska revisorn ha materialet senast 4 ½ månad efter bokslutsdagen.

Vad händer om man kommer ännu senare?
Vi kan då inte lova att vi hinner avsluta revisionen i sådan tid så att årsstämma kan hållas inom sex månader från bokslutsdagen som Aktiebolagslagen kräver. Stiftelselagen har ännu tuffare krav.

Vad händer om årsstämman inte kan hållas i tid?
Revisorn är då skyldig att anmärka i revisionsberättelsen och om årsredovisningen inte hinner skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter bokslutsdagen utgår en straffavgift. Har ännu längre tid förflutit utan att årsredovisningen kan skrivas under, kan revisorn bli skyldig att anmäla styrelsen till Ekobrottsmyndigheten.

Kan jag göra något för att revisionen/bokslutsarbetet ska bli effektivare och billigare?
* Se först och främst till att så mycket som möjligt är avstämt och skriv gärna bokslutsspecifikationer för balansposterna. Särskilt viktigt är att bankkonton och kassa är avstämda mot bankkontoutdrag och räknad kassa per bokslutsdagen.
* Beställ engagemangsbesked från banken per bokslutsdagen och be om värdebesked för aktieinnehav, fonder och kapitalförsäkringar.
* Inventera lagret, helst på bokslutsdagen eller så nära den som möjligt.

Är det något mer än verifikationerna och bankbeskeden (se ovan) som jag ska lämna?

 • Ta ut två SIE4-filer från bokföringsprogrammet (en för räkenskapsåret som avslutats och en för det nya året så långt som du hunnit bokföra) och mejla dem till oss.
 • Ta kopia på eller scanna följande:
  • F-skattsedel och slutskattsedel
  • Skattekontoutdrag för hela året och gärna några månader efter
  • Lämnade kontrolluppgifter
  • Avtal och reverser som tecknats under året eller är viktiga för rörelsen
  • Försäkringsbrev
  • Protokoll från styrelsemöten och extra stämmor